เงื่อนไขเบื้องต้นของผู้สมัคร

 • ผู้ขอสินเชื่อต้องเป็นนิติบุคคล ดำเนินกิจการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • ยอดขายปีล่าสุด ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท
 • ผลประกอบการปีล่าสุด มีผลกำไร

  และได้นำส่งงบการเงินเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการส่งให้สถาบันการเงินในโครงการพิจารณาสินเชื่อ

 • ลูกค้ากรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม โดยผ่านหน้าฟอร์มนี้

  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ กรอกแล้วส่งมาที่

  robotpaylite@uniarc.com
 • บริษัทฯ นัดเข้าหน้างานเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของลูกค้า

  แล้วจัดทำใบเสนอราคา
 • บริษัทฯ จะส่งแบบใบสมัครฯ พร้อมราคาสินค้า

  ที่ลูกค้าต้องการ ให้กับสถาบันการเงินในโครงการ
 • สถาบันการเงิน ตรวจสอบเครดิตเบื้องต้น

  และแจ้งผลให้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการขออนุมัติสินเชื่อ ภายใน 3 วัน
 • บริษัทฯ แจ้งให้ลูกค้าทราบผลการอนุมัติคร่าวๆ
 • เมื่อลูกค้าตกลงซื้อสินค้า

 • สถาบันการเงินติดต่อลูกค้า และส่งเงื่อนไข

  พร้อมอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเครื่องจักรให้ลูกค้าพิจารณา
 • เมื่อลูกค้าตอบรับในเงื่อนไขที่นำเสนอ

 • ลูกค้าจัดเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ
 • สถาบันการเงิน ทำการนัดหมายลูกค้าเพื่อพบผู้บริหาร

  เก็บข้อมูลและเอกสารเพื่อดำเนินการขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ

  ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการหลังจากพบลูกค้า และได้รับเอกสารครบถ้วน

ทางบริษัท ยูนิ อาร์ค จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาจากท่าน และหวังว่า บริษัท ฯ คงได้เป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของท่านผ่านโครงการของเรา

แบบฟอร์มสมัคร ROBOTPAYLITE

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เราจะติดต่อท่านโดยเร็วที่สุด